Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Szolgáltatásaink

A Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft. által nyújtott szolgáltatások

 

Ajánlatkérők részére:

 • az adott beszerzés közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásának meghatározása a kivételekre is tekintettel,
 • a közbeszerzések becsült értékének megállapítása az egybeszámítási szabályokra is figyelemmel,
 • a közbeszerzési eljárás típusának kiválasztása (közösségi/nemzeti; nyílt/összefoglaló tájékoztatóval induló, meghívásos/tárgyalásos),
 • a részajánlattételi lehetőség vizsgálata,
 • az ajánlatkérői igényeket kifejezésre juttató bírálati szempontrendszer kialakítása,
 • az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció közbeszerzési vonatkozású részének elkészítése, a felhívás elektronikus feladása,
 • a kiegészítő tájékoztatások közbeszerzési vonatkozású része tervezetének elkészítése, a műszaki referensi válaszok egyeztetése, a kiküldendő tájékoztatás végleges szövegének elkészítése,
 • bontási eljárás levezetése és a jegyzőkönyv elkészítése,
 • javaslattétel a hiánypótlási felhívásra, kizárásra, érvénytelenné nyilvánításra, valamint ezen intézkedések tervezetének elkészítése,
 • a hiánypótlási felhívás, kizárás, érvénytelenné nyilvánítás végleges szövegének komplett elkészítése az egyeztetés eredményeként,
 • a bíráló bizottsági ülés levezetése, jegyzőkönyvének elkészítése,
 • a kizáró okok fennállásának ellenőrzése,
 • az összegezés elkészítése,
 • az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése, feladása,
 • közreműködés a szerződéskötés lebonyolításában,
 • a szerződéssel kapcsolatos nyilvánossági előírások érvényesítése,
 • a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálata közbeszerzési szempontból,
 • a szerződés-módosításhoz kapcsolódó hirdetmény elkészítése.

 

Ajánlattevők részére:

 • Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előírásainak elemzése, értelmezése,
 • Ellenőrző lista összeállítása a benyújtandó valamennyi iratról magyarországi, németországi, ausztriai, lengyelországi közbeszerzési eljárás esetén,
 • Az összeállított ajánlat egybevetése az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előírásaival.

   

Ajánlatkérők és ajánlattevők részére:

 • A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás kezdeményezése és képviselet az eljárás során a partnercégként működő Guba Ügyvédi Iroda bevonásával.

 

Validátori szolgáltatás:

 • Cégünk egyedülálló szolgáltatása nagyértékű projektekhez kapcsolódik.  Azon ajánlatkérők részére ajánljuk, akik kiemelt projektjük megvalósítása során biztosra kívánnak menni. A szolgáltatás lényege, hogy cégünk az ajánlatkérő által nyertesként kihirdetni kívánt ajánlattevő ajánlatának érvényességéről győződik meg teljes körű ellenőrzés során 1-2 nap alatt. Ezen szolgáltatás igénybevételével megelőzhetőek a jogorvoslati eljárások, a többmilliós bírságok és az időveszteség.