Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a közbeszerzésekről szóló új törvény javaslatát 2015. május 20. napján terjesztette az Országgyűlés elé a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A javaslat részletes vitájának szakaszát 2015.06.15. napján nyitották meg, 2015. június 23. napján pedig a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására került sor.

A törvényjavaslathoz a benyújtási határidőig 45 módosító javaslat érkezett, melyek többségét a javaslatot tárgyaló Vállalkozásfejlesztési bizottság és Gazdasági bizottság nem támogatták. 2015.06.23. napján készült el a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata, amely alapján a jogtechnikai és jogalkalmazást elősegítő módosításokon túl számos új elemmel egészülhet ki a törvény.

Hangsúlyozzuk, hogy a módosítási javaslatok jelenleg csak javaslatok és a tapasztalatok szerint ezeket a Kormány ellenőrzi és egységes módosító indítványt nyújt be, amely biztosítja a módosítások koherenciáját is. A Gazdasági bizottság 64 pontból álló javaslata tehát az alábbi fontosabb változtatásokat irányozza elő:

  • a szakmai ajánlat definíciójával egészíti ki az értelmező rendelkezéseket;
  • szolgáltatás megrendelések esetében, hasonlóan az építési beruházásokhoz, a beszerzések műszaki és gazdasági funkcionális egységét is figyelembe kell venni a becsült érték meghatározásakor;
  • az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kibővíti azzal, hogy a főbb közjogi méltóságok, illetve a hozzátartozóik tulajdonában álló szervezetek a közbeszerzési eljárásokban nem vehetnek részt az ajánlattevőként;
  • új érvénytelenségi okkal egészülhet ki a törvény a túlterjeszkedő üzleti titokra vonatkozóan;
  • a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési és jogorvoslat kezdeményezési jogát a Közbeszerzési Adatbázisban közzétett adatok tekintetében kiszélesíti;
  • az értékelemzés módszerének használatára lesz lehetőség az eljárások előkészítése során, és a javaslat pontosítja az előzetes piaci konzultációkra vonatkozó szabályokat;
  • a műszakilag egyenértékű referenciák elfogadására vonatkozó előírásokat módosítja;
  • rögzíti a javaslat, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő által benyújtott igazolások nem támasztják alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett korábban nyilatkozatait, vagy azzal ellentétesek, az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok nem megfelelőnek minősülnek;
  • projekttársaság teljesítését az ajánlattevők referenciaként felhasználhatják.

A törvényjavaslatra vonatkozó további jogalkotói lépésekről folyamatosan beszámolunk!