Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Érdemben módosul a közbeszerzésekről szóló törvény 2013. júliustól

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatályba lépése óta több mint egy év telt el. A gyakorlati tapasztalatok és visszajelzések alapján szükség volt a szabályozás újabb módosítására, külön előtérbe helyezve a gyorsítás és egyszerűsítés igényét, figyelemmel az Európai Unióban jelenleg tartó közbeszerzési reformfolyamat fejleményeire is. Ezen igények alapján a Kormány elkészítette a Kbt. első érdemi módosítását tartalmazó tervezetet. A törvény-módosítás tervezete itt érhető el.

A törvényjavaslat egyik jelentős hatású rendelkezése a közbeszerzési szakmában régóta vitatott egybeszámítási szabályok teljes átalakítása, és a különböző szerződések egybeszámítására vonatkozóan az uniós irányelvekben és az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában megjelenő, az „egy beszerzés” funkcionális megközelítésén alapuló szemlélet átvétele. A módosítás a gazdasági és műszaki funkció egységét tekinti döntő szempontnak, az így egybetartozó beruházást nem lehetne elemeire bontani. Áruk és szolgáltatások megrendelése esetén tilos lenne a részekre bontás abban az esetben, ha egyetlen cél megvalósítását szolgálják, tartalmilag hasonlóak, és a funkciójuk betöltésére egységesen alkalmasak.

A részekre bontás tilalmára vonatkozó új megközelítés azt szolgálja, hogy a hazai jogalkalmazás összhangba kerüljön az uniós jogfejlődéssel, és a későbbi európai bírósági döntések révén várhatóan még tovább egységesülő értelmezés itthon is követhető legyen. A módosítás egyúttal hozzájárul az uniós források hatékonyabb felhasználásához, mivel nem terheli az ajánlatkérőket a funkcionálisan egybe nem tartozó beszerzések egybeszámításának kötelezettségével.

A közbeszerzések rugalmasabb, egyszerűbb és gyorsabb megvalósítását szolgálja a nemzeti eljárásrendben alkalmazható új eljárásfajta bevezetése, amely lehetőséget ad arra, hogy a kis értékű beszerzések körében alkalmazott, legalább három ajánlattevő felhívásával induló közbeszerzési eljárás tárgyalás tartása nélkül is lefolytatható legyen. A kis értékű beszerzésekre alkalmazható eljárásfajta úgy alakul át, hogy jobban előmozdítja a lehetséges ajánlattevők esélyegyenlőségét, és a szerződésekre vonatkozóan a verseny fenntartását. A kisebb értékű beszerzésekhez kapcsolódó transzparenciát és nagyobb versenyt – ezáltal a közpénzek hatékonyabb elköltését – segíti elő a módosítás azon rendelkezése, amely ezen beszerzéseknél is megköveteli egy előzetes tájékoztatásnak az ajánlatkérő honlapján történő közzétételét.

Az építési beruházásoknál alkalmazható szerződéses tartalékkeret maximális keretösszegének 10%-ra emelése biztosítja, hogy a beruházások során felmerülő változások rugalmasan kezelhetőek legyenek. Figyelemmel arra, hogy a tartalékkeret felhasználásának szabályait előre mindenki számára megismerhető módon pontosan rögzíteni kell, ez biztosítja az építési pótmunkákkal kapcsolatos többletköltségek átlátható és a versenyt nem torzító felhasználását.

A gyorsabb szerződéskötést szolgálja a törvénymódosítás azon eleme, amely az uniós irányelvek által még lehetővé tett további esetekben engedi meg a szerződéskötési moratóriumi időszak elhagyását.

A kkv-knak előnyös, hogy a dokumentáció ellenértékét csak a nyertesnek kellene megfizetnie. Erre két változat szerepel a tervezetben: az egyik változat szerint a nem nyerteseknek 10 napon belül visszajárna a dokumentáció ára, a másik változat szerint ingyen lehetne átvenni a dokumentációt, és csak a nyertesnek kellene fizetnie érte. Alternatív megoldásként szerepel a tervezetben, hogy továbbra is kellene fizetni a Dokumentációért, de annak ellenértéke nem haladhatná meg a 100 ezer forintot.

Könnyítés lesz, hogy az ajánlatot csak egy példányban kell benyújtani - jelenleg a három példány előírása a tipikus. Ugyanakkor a papír alapú mellett egy elektronikus másolatot is kérhet az ajánlatkérő.

A gyakorlatban az ajánlattevők az ajánlataik egyre szélesebb részét nyilvánítják üzleti titokká. A tervezet csak azt engedi üzleti titokká minősíteni, ami megfelel a Ptk. előírásainak, vagyis a nyilvánosságra hozása aránytalan sérelmet okozna az ajánlattevőnek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden jog fenntartva: Dr. Guba Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó, egyetemi oktató, NFM, MTI.

A szerző hozzájárul a szöveg, vagy annak részleteinek közléséhez, a forrás helyes megjelölése mellett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------