Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Országgyűlés előtt az új Kbt!

A közbeszerzésekről szóló új törvény javaslatát 2015. május 20. napján terjesztette az Országgyűlés elé a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a törvényjavaslatot az Országgyűlés tárgysorozatba vette. A javaslat az új uniós irányelvekre, az uniós és a hazai közbeszerzési gyakorlatra figyelemmel készült, melynek szövege itt érhető el.

A legjelentősebb újítások, módosítások 13 +1 pontban történő összefoglalása az alábbi:

 1. egyértelműbb rendelkezések az összeférhetetlenség megelőzése körében,
 2. az elektronikus közbeszerzés fokozatos bevezetése,
 3. az eljárások gondos előkészítésének követelményét rögzíti a javaslat különösen a piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése körében
 4. becsült érték alatt a piaci árat kell érteni, és az ajánlatkérő nem köteles a becsült értéket a legmagasabb piaci árban meghatározni
 5. a túlárazás meggátolása érdekében új eszköz az ajánlatkérő kezében, hogy lehetővé válik egy maximális ár a felhívásban történő meghatározása, amelyet meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlat érvénytelennek minősül
 6. az építési beruházások műszaki előkészítése tekintetében előírás, hogy az eljárás csak a megfelelő tervek birtokában indítható meg
 7. csökkennek az ajánlattételi határidők, az eljárások lefolytatásának időtartama rövidebb
 8. a felelős ajánlattétel koncepcióját deklarálja a törvényjavaslat, amely szerint az ajánlattevők csak olyan feltételek vállalásával nyújtsák be ajánlataikat, amelyeknek ténylegesen eleget tudnak tenni nyertes ajánlattevőként és nem szabadulhatnak kötelezettségeik alól egy esetleges szerződésmódosítással.
 9. a kizáró okok köre, különösen az offshore társaságok kizárására vonatkozóan pontosabban kerül rögzítésre
 10. új kizárási ok, ha az ajánlatkérő alá tudja támasztani, hogy egy ajánlattevő megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat igyekezett megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban
 11. rugalmasabbá válik az alkalmasság igazolása, azaz egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania előzetes bizonyítékként a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az ajánlattevőknek, főszabályként pedig csak a leendő nyertesnek kell benyújtania hivatalos hatósági igazolásokat
 12. az üzleti titoknak nyilvánított iratok szabályozása részletesebb, világosabb
 13. a minőség alapú kiválasztás elsődlegessége szerint az értékelési szempontok meghatározásakor az ajánlatkérőknek azokat az ajánlattevőket kell majd előnyben részesíteniük, amelyek termékei, illetve szolgáltatásai minőségileg hozzáadott értéket képviselnek, vagy innovatív megoldásokat tartalmaznak.

+1. a koncessziós eljárásokat önálló eljárásrendként tartalmazza a törvényjavaslat

A törvényjavaslat esetleges módosításairól, elfogadásáról, végső szerkezetéről és tartalmáról a későbbiekben beszámolunk!