Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Iránymutatás az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában


Rögzítve: 2013.11.03.

Frissítve: 2014.04.10.

Frissítve: 2015.09.19.

Bár évekkel ezelőtt száműzték a közbeszerzések rendszeréből, a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet előírásai alapján ismét figyelembe kell venni az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság által meghatározott és közzétett minimális építőipari rezsióradíj mértékét.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait módosító fenti kormányrendelet aránytalanul alacsonynak minősíti azon árajánlatot, amelyben az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a párbeszéd bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter által rendeletben meghatározott mértéknél. Az új szabályozás tehát nem a párbeszéd bizottság ajánlását tekinti irányadónak, hanem az annak figyelembevételével az építésügyért felelős miniszter által kiadott rendeletben foglaltakat.

Az irányadó rezsióradíj mértékét 2013. évre a 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet határozta meg, nettó 2383 forintban, tehát ha az építőipari árajánlat ennél alacsonyabb rezsióradíjjal számol, akkor az ajánlat aránytalanul alacsonynak minősül.

Az új előírások szerint, amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a rendeletben közzétettnél, az ajánlatkérőnek különös figyelemmel kell vizsgálnia az ajánlat gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét. Megmaradt tehát azon rendszer, hogy az aránytalanul alacsony ár nem jelent automatikusan érvénytelen ajánlatot, csak az ajánlatkérőnek különös figyelemmel kell ebben az esetben vizsgálni az ajánlat gazdasági ésszerűségét.

Problémát jelenthet ugyanakkor, hogy a Kbt. más logikát alkalmaz, ugyanis a 69. § (2) bekezdés szerint az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor a korábbi tapasztalatokra, a piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni, illetve kötelező az ajánlat gazdasági ésszerűségét megalapozó indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a becsült értéktől.

Jogértelmezési kérdést vet fel tehát az, hogy ha az ajánlatkérő a Kbt. általános szabályai szerint nem tekinti aránytalanul alacsonynak az ajánlati árat, mivel az összességében nem aránytalanul alacsonyabb a korábbi tapasztalataihoz, a piackutatás adataihoz, vagy a becsült képest, akkor nem is kér indokolást és így nem is kérdez rá a rezsióradíj mértékére. Ebben az esetben pedig tételes költségvetés-alapú beszerzéseknél (tehát a beszerzések igen jelentős részénél) nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére azon rezsióradíj-adat, amelyet összevethetne a miniszteri rendeletben foglalt mértékkel, így álláspontunk szerint a szabályozás jelenlegi formájában hatástalan maradhat.

Ugyanakkor az építőipari lánctartozások megszüntetése, valamint az egészséges építőipari piaci környezet elérése érdekében kiemelten fontos lenne, hogy valós pénzügyi mederbe lehessen visszaterelni az építőipari közbeszerzések során tett ajánlati árakat. Ez egyben biztosíthatná az ajánlatkérők számára a best value for money elv érvényesülését is. Fentiek miatt szükségesnek látszik az előírások pontosítása.

Szakmai álláspontunk szerint a rendelet kihirdetett szövege a rezsióradíj-alapú beszerzéseknél segítséget jelent az eljárások lebonyolítóinak, egyfajta zsinórmértékül szolgál az elbíráláshoz, ugyanakkor a tételes költségvetés-alapú beszerzések során a fenti értelmezési problémák vetődhetnek fel. A jogértelmezési kérdést várhatóan a Közbeszerzési Döntőbizottság fogja feloldani.

Frissítés 2014.04.10.

A Magyar Közlöny 53. számában (2014. április 10.) megjelent a belügyminiszter 30/2014. (IV. 10.) BM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről. Eszerint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2014. évre meghatározott,  általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2422 forint/óra. A hatályba léptető rendelkezések szerint a jogszabály előírásait 2014.04.25. napjától kell alkalmazni.

Frissítés: 2015.09.19.

A Magyar Közlöny 127. számában megjelent a miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről. Eszerint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2015. évre meghatározott,  általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2490 forint/óra. A hatályba léptető rendelkezések szerint a jogszabály előírásait 2015.09.19. napjától kell alkalmazni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden jog fenntartva: Dr. Guba Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó, egyetemi oktató

A szerző hozzájárul a szöveg, vagy annak részleteinek közléséhez, a szerző és a forrás helyes megjelölése mellett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------